Цього року, як і 2019 року, я брав участь у найкращому картографічному виклику #30DayMapChallenge, де учасники з усього світу створювали чудові карти на задану тему кожного дня.

Теми 2020 року дещо відрізнялись від тем попереднього, але було цікаво повторювати одну й ту саму тему через рік.

Fedir Gontsa 30DayMapChallenge 2019
Fedir Gontsa 30DayMapChallenge 2019
Федір Гонца. 30 мап за 30 днів 2019 року

На відміну від минулого року, де я був єдиним учасником з України, в цьому році на різних етапах працювали ще українські картографи. Це було насправді дуже чудово, бо спостерігав не раз за тим, як спільноти картографів різних країн підтримують своїх учасників, в той час, як українська тематика геть байдужа. Звісно на це впливає популяризація картографічного процесу та і доступність даних також. Але про проблеми не хочеться багато писати. Все ж в цьому процесі більше позитивного і красивого. …


This year, as well as 2019, I took part in the best cartographic challenge #30DayMapChallenge where participants from all over the world created beautiful maps on the theme of each day.

Image for post
Image for post
My map showcase in 30DayMapChallenge in 2019

Unlike last year, other cartographers from Ukraine also took part in the marathon. The map from Andriy Yaremenko is very interesting and unusual, and maps from some cartographers. As there will be statistics, I will attach it to the publication.

You can see many interesting and incredible works under the hashtag #30DayMapChallenge on Twitter.

The official repository for #30DayMapChallenge, It is a daily mapping/cartography/data visualization challenge aimed at the spatial community. …


Ми живемо у дивному світі, досліджуючи який, робимо відкриття.
Мапарня проаналізувала мережі вулиць обласних центрів України та створила гістограми напрямків вулиць. На початку червня таке дослідження опублікував науковець з Берклі Джеф Боїнґ (Geoff Boeing) для міст США, а також для деяких столиць світу та виклав і матеріали своїх досліджень та інструменти у публічний доступ. Цими інструментами скористались і ми та багато інших дослідників зі всього світу. Нам довелося врахувати деякі особливості та адаптувати інструменти для аналізу українських міст аби проаналізувати вуличні мережі міст України.

Більшість американських міст заплановані та забудовані за так званою «Гіподамовою системою» (Grid plan), коли місто складається з рівнозначних кварталів, котрі утворюються мережею взаємно перпендикулярних вулиць, направлених з півночі на південь чи з заходу на схід. Таке планування склалось в античні часи та набуло широкої популярності в добу класицизму, тоді, коли більшість міст США формувались. …


Image for post
Image for post
Data: OpenStreetMap, SRTM, Natural Earth Data.

For this project, I chose the coastal part of Catalonia, Spain.
Without urban areas, only relief, forests and part of the infrastructure.
This is a beautiful land.
And I hope you like it.

Created for my Instagram with QGIS and GDAL.


Digital elevation model (DEM) accurately describes the nature of the relief of the city — the difference between its banks (powerful right bank with its millennial history and quiet left bank), the broad valley of the great river. Black color line — railroad passes, skillfully avoiding terrain.

Created by SRTM 1Arc + GMTED2010 + OSM + QGIS
This image can be a poster or illustration in a book or magazine.

Image for post
Image for post
Kyiv — digital terrain model


Using images from visibleearth.nasa.gov and small bash script created a short video from the monthly images (2004) to show how the seasons change.

Video for Instagram
Image for post
Image for post
seasons change by visibleearth.nasa.gov

About

gontsa

Cartography Designer, Urban Planner, Landscape Architect https://www.behance.net/gontsa

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store